Dilatacije in delovni stik

Tesnjenje delovnih stikov in dilatacij - bela kad

Tesnjenje šibkih točk v armirano betonskih konstrukcijah, to so delovni stiki (med fazami posameznih betoniranj) in dilatacijski stiki, je obvezno pri izvedbi sistema bele kadi ali pri dilatetiranjih objektov. Priporočljivo je dodatno tesnjenje delovnih stikov, kot dodatna varnost, tudi, ko imamo izvedeno hidroizolacijo. Poteke stikov je potrebno vnaprej načrtovati in uporabljati najprimernejše materiale za posamezen stik.